• Lomozmain

  40 jaar LOMOZ

  zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

De Ledenbijeenkomst is bezocht door 84 deelnemers. Er heeft een evaluatie plaats gevonden van de programmaonderdelen, waarvan hier een kort verslag. De genoemde beoordelingen zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal, 3 is gemiddeld en 5 is uitstekend.

Themabijeenkomst "Het nieuwe regeerakkoord en de effecten voor de sector Zorg & Welzijn"
Tijdens themabijeenkomsten van LOMOZ worden programmaonderdelen door inleiders onder hun eigen verantwoordelijkheid verzorgd. De gebruikte presentatie staan op de website www.lomoz.org

In de ochtend zijn de werkgeversorganisaties uitgenodigd om in gezamenlijkheid de effecten van het regeerakkoord te bespreken. Hieraan nemen deel
Cees de Wildt (adviseur van Actiz, VVT-sector)
Hans Buijing (bestuurder van BTN, Thuiszorg)
De NVZ (algemene ziekenhuizen) is afwezig. Die wil eerst een standpunt bepalen over de forse budgetkorting alvorens naar buiten te treden. En dat standpunt is nog niet beschikbaar.
Ook zijn GGz en VGN uitgenodigd, maar deelname lukt niet.

De aanwezige inleiders stellen zich de vraag: waar moeten we als medezeggenschap onze focus leggen, wat zullen de medewerkers ervan merken en welke afspraken moeten we als medezeggenschap scherp maken?

Waardering: 3,7

In de middag zijn de werknemersverenigingen (vakbonden) aan de beurt:
Aaldert Mellema (bestuurder CNV Zorg en Welzijn)
Hylke Warners (beleidsmedewerker FBZ)
Elise Merlijn (bestuurder FNV)
Jacqueline den Engelsman (bestuurder NU'91).
Zij delen met de deelnemers hun visie op het regeerakkoord en de effecten ervan op afspraken die gemaakt zijn in de Cao’s. Met welke speerpunten kunnen de ondernemingsraden aan de slag gaan en hoe houden we focus op gevolgen vanuit het regeerakkoord?

Waardering: 3,2

Opmerkingen over het ochtend- en middagprogramma:

 • Inhoudelijk goed programma, leuke dag met interessante onderwerpen
 • Interactie tussen werkgevers en werknemersorganisaties was interessant geweest
 • Prima om inleidingen heel kort te houden en in kleine groepjes vragen voor te bereiden
 • Heel veel informatie in korte tijd en moeilijk om daarop meteen te reageren. Fijn dat presentaties op de website verschijnen.

Specifieke opmerkingen over de ochtend:
Teleurstelling over afwezigheid van werkgevers van ziekenhuizen, GGz en gehandicaptenzorg.

 Specifieke opmerkingen over de middag:

 • Werknemersverenigingen veel reclame voor zichzelf; weinig onderlinge afstemming en samenwerking. Kennelijk zijn zij onderling concurrerend en daarvoor heb ik als OR-lid geen belangstelling. Hun verhalen hadden in één presentatie gekund. De vakbond RMO is gemist
 • Werknemersverenigingen hebben het veel over de werknemer gehad en nauwelijks over de OR. Bij complexe vraagstukken heeft de OR hun hulp nodig, maar die gooien vraagstukken over de muur naar Ondernemingsraden
 • Veel aandacht voor wat niet goed gaat, maar er gaan ook veel dingen goed!
 • Niet echt nieuwe dingen gehoord; de inhoud van het middagdeel viel wat tegen. 

Algemene Vergadering (AV)
In de Algemene Vergadering, zeg maar de ledenvergadering, zijn behandeld: de begroting 2018 en de (her)verkiezing van bestuursleden. Het verslag staat verder op in de nieuwsbrief.

Waardering: 3,4

Opmerkingen

 • Heel goede voorzitter!
 • Agenda, verslag vorige AV en andere informatie vooraf toesturen. Prima om AV tussen andere programmaonderdelen te doen
 • Geen belangstelling voor AV en vervelend dat die tussen andere programma onderdelen plaatsvond. Het waren mededelingen en geen onderwerpen voor plenair overleg.
  Reactie bestuur: wettelijk en statutair moeten de onderwerpen met de leden worden besproken en door hen worden vastgesteld. Wij weten dat de belangstelling daarvoor gering is en beperken de AV tot tweemaal per jaar met een duur van 30 minuten.

Suggesties voor onderwerpen van volgende Ledenbijeenkomsten

Inhoud

 • Financiering van de zorg: geldstromen, rol zorgverzekeraars, opbouwen reserves door zorgverzekeraars en instellingen, instellingen zelf broek ophouden in plaats van wijzen naar overheid/verzekeraars
 • Werkgevers, werknemersverenigingen  en ook zorgverzekeraars vaker uitnodigingen. Zij spelen nu de bal door naar elkaar. Dat proberen te doorbreken
 • Zorg van de toekomst, vernieuwing van zorgprofielen en hoe daarop inspelen
 • Generatiebeleid, werkdruk, roosters
 • Evaluatie Cao-onderhandelingen
 • Hoe omgaan met negatieve berichten over de organisatie en hoe die ombuigen naar het positieve?
 • Hoe krijg je jonge mensen in de OR?

Organisatie en locatie:

 • Vanwege verkeer is 9.30 uur te vroeg; 10.00 uur is beter
 • Bestuursleden aan de zijlijn en niet vooraan zetten en steeds naar het scherm laten kijken. Dat leidt de aandacht van de sprekers af. Onderwerpen en uitnodigingen eerder bekend maken
 • Op de badge een kleur per sector aanbrengen, zodat sectorgenoten elkaar kunnen bereiken voor netwerken
 • Meer aandacht voor informatie-uitwisseling tussen Ondernemingsraden, in kleine groepjes werken, meer interactie
 • Onderwerpen vanuit perspectief van de OR en zoveel mogelijk per sector behandelen: gehandicaptenzorg, GGz, VVT en ziekenhuizen
 • Niet ongevraagd een microfoon onder iemands neus duwen en ‘verplichten om te reageren’
 • Goede locatie en heerlijke lunch. Vegetarische soep en vegetarische snacks zijn eerder toegezegd maar niet gerealiseerd. Te warm in de grote zaal.

BTN_presentatie LOMOZ 6 dec 17.pdf 176.38 KB 06/12/2017 14:39:37
CNV_presentatie LOMOZ 6 dec 17.pdf 945.85 KB 06/12/2017 14:37:59
FBZ_presentatie LOMOZ 6 dec 17.pdf 717.53 KB 06/12/2017 14:39:09
FNV_presentatie LOMOZ 6 dec 17.pdf 479.65 KB 06/12/2017 14:40:03
NU91_presentatie LOMOZ 6 dec 17.pdf 320.07 KB 06/12/2017 14:40:20

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.