• Lomozmain

  40 jaar LOMOZ

  zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

De Ledenbijeenkomst is bezocht door 148 deelnemers. Er heeft een evaluatie plaats gevonden van de programmaonderdelen, waarvan hier een kort verslag. De genoemde waarderingen zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal, 3 is gemiddeld en 5 is uitstekend.
Bij de gemaakte opmerkingen staat tussen () het aantal keren dat de opmerking is gemaakt.

Onderwerp "Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid"
Tijdens Ledenbijeenkomsten van LOMOZ worden programmaonderdelen door inleiders onder hun eigen verantwoordelijkheid verzorgd. De gebruikte presentaties worden gepubliceerd op de website www.lomoz.org

Onder invloed van de vergrijzing werken wij allemaal langer door dan enkele jaren geleden. En los van de vergrijzing willen wij dat er voor ons balans is tussen werken en onze privésituatie.
Wij willen op een gezonde manier werken zonder dat roofbouw op onze conditie en gezondheid wordt gepleegd, want daaraan heeft niemand iets. Onze cliënten, bewoners en patiënten hebben recht op de beste behandeling, verpleging en verzorging wat alleen lukt als wij in goede conditie zijn. Wij hebben recht op een werksituatie die zich kenmerkt door veiligheid, gezondheid en welzijn.
En ook: wij willen dat er balans is tussen werk en privé, tijd voor taken en verantwoordelijkheden thuis en voor onze kinderen en/of voor mantelzorg aan een dierbare.

Hoe doen wij dat als Ondernemingsraad: zorgen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkplek? Hoe zien mogelijkheden voor preventie er uit? En als wij problemen krijgen: hoe zijn de mogelijkheden voor begeleiding en wat zijn de huidige wet- en regelgeving? Wat betekent het generatiebeleid waarover in enkele Cao’s wordt gesproken?
En ook: wat zijn mogelijkheden naast de formele regels?

Met deze en andere vragen zijn sponsoren van LOMOZ met de deelnemers aan de slag gegaan in negen workshops.

Workshop ‘Schuivende vanzelfsprekendheden, veranderingen in verantwoordelijkheid en solidariteit’
door Hans van den Hurk van sponsor HANS VAN DEN HURK ADVIES.
Waardering: 3,8 (22 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Boeiende spreker die aandacht wist vast te houdenleuke discussies; meer toespitsen op OR-praktijk: werkwijze en thematiek van de OR (2).
 • Groep te groot voor plenaire behandeling van het onderwerp en daardoor weinig interactie (3).

Workshop ‘Gezond werken in de zorg? Aanpak Organisatieklimaat IZZ’
door Babette Bronkhorst en Martijn Venus van sponsor IZZ.
Waardering: 4,1 (28 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Mooie workshop: inspirerend, afwisselend, leerzaam en goede interactie (1).
 • Generatiebeleid gemist en ook wat de OR ermee kan; jammer dat bij aanvang de laptop niet werkte (3).

Workshop ‘Duurzame inzetbaarheid en zelfregie’
door Dina Blom en Gerlanda Dirksen van sponsor SBI FORMAAT.
Waardering: 3,9 (14 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Duidelijke presentatie, leuk onderwerp, goede balans tussen deelnemers en inleider (1).
 • Veel accent op inhoud en weinig op wat de OR kan doen; zelfregie kwam niet goed uit de verf (1).
 • SBI is altijd aanvallend naar de bestuurder (ouderwetse vakbondsmentaliteit); ik kies voor meerwaarde in de samenwerking van OR en bestuurder vanuit een positieve grondhouding (1).

Workshop ‘Een volle gereedschapskist’
door Irene Goor en Liesbeth van Bakel van sponsor STAVOOR.
Waardering: 4,7 (13 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Weinig nieuws, maar wel opfrissing (2).

Workshop ‘Jongeren in de zorg, hoe kan de OR daaraan bijdragen?’
door Nikki van Zunderd en Mark Kuipers van sponsor TRAINIAC.
Waardering: 4,3 (13 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Super leerzaam en zeer energiek (1).
 • Inleiders hebben weinig idee van hoe de zorg werkt (1).

Workshop ‘Generaties in Beweging’
door Inge van Raaij van sponsor CIEP, samen met Jos Ahlers van THE LAB.
Waardering: 3,8 (34 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Duidelijke workshop, leuke presentatie, goede interactie. de generatieverhalen hadden echte meerwaarde. Eye opener over hoe verschillend generaties kunnen reageren (2).
 • Veel over generaties en weinig over hoe je generaties in beweging kunt krijgen. Toegevoegde waarde in de relatie OR en medewerkers niet belicht. Ik herken mij niet in de BB-generatie. Het ging niet over de O R-bijdrage en er waren geen zorg gerelateerde voorbeelden. Graag geen Amerikaanse sheets; gekleurde stickers voelt als kleuterschool (4).

Workshop ‘De OR is er vroeg bij!’
door Rob Overmars en Albert Spieseke van sponsor CNV ACADEMIE.
Waardering: 4,1 (19 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Meer tools aanreiken en het tempo er in houden (2).

Workshop ‘Duurzame inzetbaarheid: van werkdruk naar vitaliteit’
door Charlotte van Beek en Susanty Nap van sponsor MZ SERVICES.
Waardering: 3,8 (18 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Ik had verwacht iets over generatiebeleid te horen. Dat ontbrak (2).

Workshop ‘Doe eens iets anders: zoek de provocatie!’
door Alberthe te Brake en Erik Klerks van sponsor ODYSSEE-GROEP.
Waardering: 3,6 (23 evaluatieformulieren)
Opmerkingen:

 • Interessant onderwerp (1).
 • Niet motiverend (2).
 • Onderwerp te groot voor een workshop van twee uur, ruimte benauwd en pauze ontbrak. Door duurzame inzetbaarheid als thema te nemen wordt de discussieruimte erg beperkt. Onprettige communicatie met en van de beide inleiders, die door elkaar heen praten (3).

Algemene opmerkingen over het programma:

 • Goede en leerzame dag. Heel inspirerend en zinvol, veel opgestoken. Pro-actie zoeken. Dank voor de organisatie (4).
 • In workshops meer praktische oplossingen aanreiken voor de rol/bijdragen van de OR (1).

Suggesties voor onderwerpen van volgende Ledenbijeenkomsten

Inhoud

 • Herhaling van het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid’ en veel aandacht voor het generatiebeleid, dat nu ontbrak. Ik heb maar twee workshops van de negen kunnen volgen en dat is te weinig. Graag een vervolg op deze dag.
 • Hoe weegt de Or belangen af van organisatie, financiën en personeel?
 • Personeelstekort in de zorg.
 • Verzuimpreventie.
 • Hoe omgaan met weerstand bij \reorganisatie.
 • Uitleg over WOR: basiscursus.
 • Een hoorcollege over een boeiend en verfrissend onderwerp.

Organisatie en locatie:

 • Totaal overzicht van workshops en ruimten in centrale ruimte ophangen voorkomt zoeken (12).Reactie bestuur: dat doen wij.
 • In aanmeldingsformulier naar dieetwensen vragen (1).
  Reactie bestuur LOMOZ: ’t Veerhuis kan op voorafgaand verzoek dieetproducten serveren. Wij passen ons aanmeldingsformulier aan door naar de behoefte aan dieetproducten te vragen.
 • Accreditatie voor verpleegkundigen (1).
  Reactie bestuur LOMOZ: wij hebben contact met V&VN over dit onderwerp. Het vergt enige tijd om de Ledenbijeenkomsten en de werkwijze van de inleiders af te stemmen op de eisen voor accreditatie.
 • In workshops pauzes inlassen om even iets te drinken (3).
  Reactie bestuur LOMOZ: wij brengen deze behoefte onder de aandacht van de inleiders.
 • Papier om aantekeningen te maken (1).
  Reactie bestuur LOMOZ: prima en dat kun je zelf meenemen.

 

PP Stavoor voor LOMOZ 180328.pdf 251.73 KB 11/04/2018 13:23:16
CNV_De Or is er vroeg bij.pdf 616.56 KB 16/04/2018 12:15:08

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.