• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Op 19 juni j.l. organiseerde LOMOZ samen met de sponsoren een themadag. Deze themadag werd vormgegeven door diverse workshops. Meerdere onderwerpen om je OR-invloed te vergroten rondom verschillende actuele thema’s kwamen aan bod. Denk aan pesten, intimidatie, agressie, hoe om te gaan met (verzuim door) overgangsklachten, diverse morele kwesties en omgaan met angst in organisaties.

De presentaties zullen, na ontvangst, hier worden geplaatst

IZZ_Lomoz.pdf 2.09 MB 20/06/2019 14:53:25
Trainiac_Lomoz.pdf 13.09 MB 21/06/2019 12:00:57
Stavoor_Lomoz.pdf 141.21 KB 24/06/2019 08:00:45
WissemaGroup_Lomoz.pdf 1.57 MB 27/06/2019 18:07:38

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.