• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

 

18 maart 2020: Jubileumevent 40 jaar LOMOZ

 

 

afb

 

18 maart 2020

Jubileumevent 40 jaar LOMOZ
     Landgoed Zonheuvel – Doorn

Thema’s:

leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Met en door onder meer:

prof. dr. ir. Mathieu Weggeman – leiderschap en innovatie

Marcel Kruger – medezeggenschap 3.0 in de zorg

FWG / Sabine Uitslag – event werkplezier

Voor wie?

Leden van bij LOMOZ aangesloten OR’ en

Oud-bestuursleden LOMOZ en LOOT

Sponsors van LOMOZ

Netwerkcontacten van LOMOZ

***************************

Netwerk: bezoek LOMOZ-bestuur bij verschillende bijeenkomsten

Het LOMOZ-bestuur is bij een aantal interessante bijeenkomsten geweest in de afgelopen periode.

Op 17 oktober jl. waren we te gast bij de branchevereniging medezeggenschap (BVMZ), de vereniging waar met name de grote trainingsinstituten lid van zijn. Vernieuwing van medezeggenschap en ‘terug naar de bedoeling’ stonden centraal. Een interessante inleiding van Ewald Engelen over het einde van het ‘harde’ liberalisme en de kansen die dat biedt voor medezeggenschap.
Thom Verheggen hield een presentatie over zijn boek ‘de ontmanager’ dat voortborduurt op ‘terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart.

Op 7 november jl. was een LOMOZ-bestuurslid aanwezig bij de medezeggenschapsdag van de StAZ. We hebben goede contacten met de StAZ. Mogelijk kunnen we in 2020 als LOMOZ weer eens participeren in de organisatie van de medezeggenschapsdag.

Op 7 november jl. hield de NVTZ (Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg) een ledenfestival. Een interessant thema, namelijk gebiedsgericht samenspel in de zorg. Steeds meer zorg wordt in samenwerking tussen meerdere instellingen verleend. De vraag is hoe sturing te geven als de zeggenschap bij meer organisaties ligt. Uiteraard heeft dat ook invloed op de medezeggenschap.

Op 20 november jl. vond bij de SER de jaarlijkse trainingsdag over MOV plaats die in het teken stond van de Due Diligence-Handreiking (aangenomen in 2018) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor multinationale ondernemingen). Hierbij is een van de bestuursleden aanwezig geweest. Het is een belangrijke tool met aanbevelingen op het gebied van Due Diligence (zorg- en onderzoeksplicht) voor verantwoord ondernemen. De praktische toepassing van deze aanbevelingen helpt ondernemingen om negatieve gevolgen op het gebied van werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, consumenten en goed ondernemingsbestuur die verband kunnen houden met hun activiteiten, toeleveringsketens en andere zakelijke relaties te voorkomen en aan te pakken. Onderwerpen waar ook ondernemingsraden een belangrijke rol kunnen spelen.

Op 29 november jl. zijn twee Lomoz-bestuursleden aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ). Hierbij waren eveneens aanwezig een afvaardiging van de platforms van toezichthouders, cliëntenraden, bestuurders, medisch specialisten en verpleegkundigen. Met elkaar is gedeeld wat de speerpunten van een ieder zijn. Uitgesproken is het belang van verbinding en samen optrekken ten aanzien van (mede)zeggenschap en governance. Voorstel is gedaan om elkaar 2x per jaar in deze samenstelling te spreken.  
   

Presentaties ledendag ‘Governance in de zorg en de rol van de OR’.

We kijken terug op een zeer goed bezochte en hoog gewaardeerde ledendag op 27 november 2019 over ‘Governance in de zorg en de rol van de OR’.
De presentaties van die dag zijn te vinden op de website van LOMOZ.

Meedenken en -praten over het LOMOZ-beleid: Algemene Ledenvergadering (ALV) en beleidsmiddag op vrijdag 8 november 2019

In het bijzijn van een aantal leden werd de nieuwe contributie vastgesteld en werden vier nieuwe bestuursleden gekozen. Het zijn: Mieke Somer, Henk Jubbinga, Gabriela Wallner en Annelies Wouters. Het LOMOZ-bestuur is hiermee weer voltallig en gaat met veel enthousiasme aan de slag om mooie nieuwe themadagen voor jullie te organiseren.
In het verslag op de LOMOZ-site kun je er meer over lezen.
De nieuwe bestuursleden werden voorgesteld op de ledendag op 27 november 2019 en zullen binnenkort ook op de LOMOZ-site (onder ‘vereniging – bestuur’) te vinden zijn. De scheidende bestuursleden (Ingrid Meijer, Marja Harmelink en Ina Bonestroo) hebben toegezegd het bestuur nog tot na de jublieumviering te zullen ondersteunen.
We komen hier nog op terug, maar tijdens de aansluitende beleidsmiddag werd o.a. de mogelijkheid geopperd om de algemene ledenvergaderingen (natuurlijk niet de themadagen) voortaan helemaal digitaal te houden. 
 

LOMOZ ‘verhuist’ naar Campus Zonheuvel – Doorn in 2020

LOMOZ groeit als kool en dat wordt goed zichtbaar aan het aantal deelnemers op ledendagen. Dat is mooi, maar het houdt wel in dat we bij ’t Veerhuis in Nieuwegein, al zeker 25 jaar de vaste locatie van LOMOZ-activiteiten, uit ons jasje groeien. Bij 150 deelnemers ligt de grens en dat is, met name bij het lunchbuffet, eigenlijk nog te veel.
In mei heeft het bestuur zich georiënteerd op andere mogelijkheden. In Nieuwegein, omdat het zo centraal ligt, maar ook in Doorn bij landgoed Zonheuvel. 
Zonheuvel is van SBI Formaat en ontwikkelt zich sinds vorig jaar tot ‘Campus Zonheuvel’, een locatie waar allerlei organisaties op het terrein van arbeidsverhoudingen zich kunnen vestigen. O.a. SBI Formaat zelf en Odyssee maken er deel van uit.
De tarieven voor zalen en catering zijn dermate gunstig dat het bestuur niet lang na hoefde te denken. In 2020, te beginnen met het jubileum event op 18 maart, verhuizen alle LOMOZ-activiteiten naar Zonheuvel. Parkeren is geen probleem. Met het OV? Driebergen-Zeist is een intercitystation. Op dagen van ledenbijeenkomsten zetten we bij aanvang en het eind van het programma een pendeldienst in.
 

Fijne feestdagen!

groet 

Rest ons jullie, thuis of aan ’t werk in jullie organisaties, warme,
feestelijke decemberdagen te wensen en we hopen jullie in 2020, in Doorn,
opnieuw te ontmoeten.
Hartelijke decembergroeten van het LOMOZ-bestuur.

Complimentjes, op- of aanmerkingen, vragen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.