• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

‘Voor elk wat wils voor ondernemingsraden in zorg & welzijn’

Uitnodiging en programma digitale workshopdag LOMOZ op woensdag 9 juni 2021

De corona maatregelen geven helaas nog geen ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens een LOMOZ-bijeenkomst, maar gelukkig is daar het digitale tijdperk!
Het LOMOZ-bestuur heeft in samenwerking met onze sponsoren een mooi programma samengesteld.
Namens elke ondernemingsraad (lid van LOMOZ) kunnen drie personen zonder verdere kosten deelnemen; ieder aan één workshop naar keuze per dagdeel, aan te geven bij de aanmelding.
Houd er rekening, dat het aantal deelnemers per workshop beperkt kan zijn en dat we daarom de inschrijving van een workshop mogelijk eerder moeten sluiten.

Aanmelden kan tot woensdag 2 juni 2021, 17.00 uur.
Dit gaat nu iets anders dan je gewend bent.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vermeld daarin:
Je naam
Van welke organisatie je bent
Welke cao
Je eigen mailadres
(dit mailadres zal gedeeld worden met de trainer ivm het kunnen sturen van de digitale uitnodiging – aanmelding betekent daarom ook dat je hiermee akkoord gaat).
En natuurlijk welke workshop je wilt volgen – in de ochtend en/of de middag

Na aanmelding kun je je bij verhindering laten vervangen door een collega.
Voor vragen, wijzigingen, afmeldingen, mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een LOMOZ bestuurslid zal aanwezig zijn bij de workshop.
Graag tot ziens op woensdag 9 juni 2021.

Ochtendworkshops tussen 10.00 – 12.30 uur

1A Workshop - IZZ - Cynthia van Wachem
‘CoroNA : hoe komt de veerkracht en energie weer terug in de zorgteams?’

Corona heeft veel gedaan met de energie van zorgmedewerkers. Uit een recent onderzoek van IZZ blijkt dat tijdens Covid-19 er sprake is van energiegevers en energievreters. En we zien een grote disbalans in energie bij leidinggevende en zorgmedewerkers. Zorgelijk…hoe breng je de energie in de zorgteams weer terug? Een hele mooie taak voor de OR om deze kloof bespreekbaar te maken. Want de leidinggevende ervaart de aanwezige energie heel anders dan de medewerkers. Verder is er tijdens de crisis veel aandacht geweest voor de gezondheid van de cliënt/patiënten en voor individuele zorgmedewerkers maar hoe gaat het met het team? IZZ pleit voor een energie-injectie waar verschillende direct bruikbare onderdelen inzitten.

1B Workshop – Koen Zonneveld
‘Arbobeleid: wat houdt het in, waar begin je, wat heeft de OR er mee te maken?’

Het arbobeleid is bij veel organisaties hap snap beleid. Er worden bijvoorbeeld pas veiligheids- en gezondheidsmaatregelen genomen als er iets aan de hand is of als het moet van de wet of van de arbeidsinspectie (Officieel: Inspectie SZW). Of men denkt dat arbobeleid begint en eindigt met het opstellen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het is veel zinniger om te werken volgens de arbobeleidscyclus. Het opzetten en blijven volgen van alle stappen van de arbobeleidscyclus kan zorgen voor een steeds beter veiligheid- en gezondheidsbeleid. De OR kan er aan bijdragen dat de arbobeleidscyclus in de organisatie op gang komt en op gang blijft. In deze workshop geven we antwoord op de volgende vragen:
• De arbobeleidscyclus. Uit welke stappen bestaat die? Wat is de rol van de OR en de bestuurder bij de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus?
• Waarom is het belangrijk om je als OR bezig te houden met je visie op veilig en gezond werken (arbo)?
• De rol van de OR bij de RI&E en Plan van aanpak: waarom heeft de wetgever de OR instemmingsrecht gegeven en hoe kun je dat instemmingsrecht als OR het beste gebruiken?
• Waarom is het belangrijk om als OR evenveel aandacht te besteden aan de overige stappen van de arbobeleidscyclus?

1C Workshop – Trainiac – Marc Kuipers
‘Neem initiatief en wees van nog meer toegevoegde waarde!’

Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan de toegevoegde waarde die de OR kan hebben door god gebruik te maken van het initiatiefrecht. Dit recht geeft een OR enorm veel mogelijkheden om op een pro-actieve manier van toegevoegde waarde te kunnen zijn. De WOR geeft echter weinig tot geen tips over hoe dit in de praktijk werkt. In deze sessie krijg je handvatten en tips over hoe een initiatief van de OR op zo'n manier te presenteren dat de kans op opvolging het grootst is.


Middag workshops tussen 13.30 – 16.00 uur


2A Workshop – SBI Formaat – Gerlanda Dirksen
‘Co-resolve voor voorzitters en leidinggeven maakt inclusieve besluitvorming mogelijk’

Co-resolve is gebaseerd op Deep Democracy, waarbij de wijsheid van de minderheid wordt gehoord en wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Co-resolve is vooral bedoeld voor besluitvormingsprocessen waarbij de voorzitter van het overleg niet alleen inhoudelijk meedoet maar ook een taak heeft in het faciliteren van het besluitvormingsproces.
Co-resolve biedt technieken om heel bewust met die twee rollen om te gaan zodat je collega’s duidelijk herkennen wanneer de voorzitter zijn mening geeft of een voorstel doet of wanneer de voorzitter juist ruimte biedt voor de opvattingen en ideeën van anderen.
In de workshop besteden we aandacht aan de vier stappen van Deep Democracy maar dan in de rol van voorzitter Medezeggenschap. Na een korte uitleg gaan we dus ook echt doen!

2B Workshop – Stavoor – Liesbeth van Bakel
‘Glimt de gouden driehoek?’

Goed contact tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht is van groot belang in de zorg, vandaar dat er een Governancecode Zorg is.
En hoe gaat dit nu in de praktijk? Zeker in de huidige tijd waarin de aandacht getrokken wordt naar actuele crises. Blijft het contact tussen OR en RvT beperkt tot de bespreking van de algemene gang van zaken (artikel 24 van de WOR), of lukt dat al niet eens? Of is er juist vaker contact? Of is de gouden driehoek een vierkant geworden omdat de cliëntenraad ook meedoet?
Hoe kan de medezeggenschap zorgen dat het contact tussen OR, bestuurder en RvT geen rituele dans is, maar er echt sprake is van invloed?
In de workshop tijd voor kennis vergroten, uitwisselingen van ervaringen en praktische tips voor meer glans.

2C Workshop – MZ Services – Didi Verhagen
‘De match methode’

Hoe kom je tot een gedegen, OR eigen visie op de organisatie en de context waarin deze opereert, vertaal je dit naar een gedeelde ambitie én zorg je ervoor dat je daarmee betekenis en invulling geeft aan je eigen handelen als OR en de inhoudelijke besluiten die je neemt?

 

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.