• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

De themadag, met als thema "Solidariteit en kostenbeheersing - jou ook een zORg? bestond uit twee thema's:
1. "Behoud solidariteit in de zorg vraagt om samenwerking en vertrouwen!" 
2. "Doorzie de financiën".

 Bij afwezigheid van de voorzitter heet Herman Jongbloed, vice-voorzitter, de aanwezigen hartelijk welkom.
De themadag wordt voor geïnteresseerden. voorafgegaan door de Algemene ledenvergadering. 

De themadag, met als thema "Solidariteit en kostenbeheersing - jou ook een zORg? bestond uit twee thema's:
1. "Behoud solidariteit in de zorg vraagt om samenwerking en vertrouwen!" door Jeroen Crasborn, senioradviseur Zorgstrategie Achmea Divisie Zorg & Gezondheid. 
2. "Doorzie de financiën". door Paul van der Priem, Adjunctdirecteur SBI Beheer B.V. 

Het Verslag Algemene Ledenvergadering, de evaluatie van de themadag en de presentatie vind je hieronder.

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.