• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

De themadag had een hoofdthema: Zorgen na het Zorgakkoord' 
Het middagprogramma bestond uit forumdiscussies per zorgbranche én een lezing/workshop over pensioen bij reorganisatie en fusie


De themadag wordt gestart met een inleidende lezing verzorgd door Annelies Berende, bestuurslid van LOMOZ. Zij bespreekt met ons de bedoeling van het Zorgakkoord en toekomstscenario’s van betaalbare, solidaire en innovatieve zorg met kansen en dilemma’s die hiermee samenhangen.

Daarna is er onderling overleg waarin wordt besproken wat deze informatie betekent voor onze branche, onze organisatie en de ondernemingsraad. Wat willen we vanmiddag zeker bespreken met de afgevaardigden van onze zorgbranches?

Het middagprogramma bestond uit de volgende onderdelen:

De onderwerpen die we ’s morgens voorbereid hebben worden in de vorm van een forumdiscussie besproken met:
voor de VVT: Aad Koster, directeur branchevereniging ActiZ
voor de NVZ: Hans van der Schoot, voorzitter Raad van Bestuur OLVG/SLAZ
voor de GGZ: Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland 

De dag werd besloten met de lezing/workshop “Pensioen bij reorganisaties en fusie”, verzorgd door Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief.

 

Evaluatie themadag juni 2015.pdf 363.64 KB 14/09/2015 16:44:42
PPT Zorgen na het Zorgakkoord.pdf 600.25 KB 18/09/2015 01:56:31

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.