• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Als nieuwe voorzitter wil ik me graag...

aan jullie voorstellen.
Op deze foto zien jullie mij, Annelies Wouters, 58 jaar oud, 33 jaar getrouwd met John en moeder van 2 prachtige dochters, fijne bijbehorende schoonzonen en een heerlijke kleinzoon van 2,5 jaar. Op dit moment werk ik als ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Vanuit die hoedanigheid heb ik vaak de uitnodigingen van Lomoz aangenomen om aanwezig te zijn bij de themadagen. Ik vond het tijd worden dat ik niet alleen informatie en kennis ging halen bij Lomoz, maar ik wilde mij persoonlijk gaan inzetten voor deze mooie vereniging. In januari 2020 ben ik door het bestuur gekozen als voorzitter. Samen met mijn bestuur collega’s ga ik bestuurlijk “zorgen” voor Lomoz. Dat “samen” is belangrijk, want zoals de vorige voorzitter in de laatste bestuursvergadering opmerkte: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Annelies Wouters, voorzitter bestuur LOMOZ
ambtelijk secretaris OR Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

 

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.