• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Governancedraait om de verhouding tussen diverse lagen in de zorg, waaronder het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Het is een belangrijk onderwerp, dat van de medezeggenschap nogal eens onvoldoende aandacht krijgt. Vandaag hoopt LOMOZ, met drie belangwekkende sprekers jullie kennis over governance kunnen vergroten, zodat je OR daarmee zinvol aan de slag kan gaan


- Het begrip ‘governance’ en het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad - door Connie Tanis, adviseur bij het Nationaal Register www.nationaalregister.nl/team/connie-tanis#.VyICX49OKUk
- Het belang van het contact tussen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad - door Sophia Geelkerken, secretaris Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. www.ser.nl/nl/themas/or-en-medezeggenschap.aspx
- Voordracht in workshopvorm over ‘De Gouden Driehoek’, het contact tussen de verschillende lagen in een organisatie, het bestuur, de medezeggenschap en de toezichthouder - door Arthur Hol, programmadirecteur en docent bij de Governance University.
www.governanceuniversity.nl/Programma-managers/49/Mr-drs-Arthur-Hol Partner / advocaat De Koning Vergouwen advocaten Adviseur Nieuw Organiseren. www.hrmcollege.nl en www.nieuworganiseren.nu

160622 Presentatie_NR LOMOZ OR.pdf 641.58 KB 18/07/2016 11:11:15
160622 Evaluatieverslag LB juni.pdf 243.77 KB 18/07/2016 11:52:06

 

 

 

 

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.