• Lomozmain

  40 jaar LOMOZ

  zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Verslag Ledenbijeenkomst over het thema: Inspectie(s) in Zorg en Welzijn, hulpmiddel of drukmiddel?

Op woensdag 29 maart 2017 organiseerde LOMOZ een bijeenkomst over de rol van de OR bij inspecties door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Ruim 100 mensen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen.

Bij de Inspectie SZW heeft de OR ‘vergezelrecht’. Bij de inspecties van IGZ is dat niet het geval, maar komen de uitgebrachte rapporten vaak wel ter sprake in het overleg tussen OR en bestuurder.

 

Mevrouw Els van der Heijden - de Wit, inspecteur inspectie SZW - www.inspectieszw.nl - vertelde hoe een inspectie in z’n werk gaat, gaf tips voor de vergezellende OR-vertegenwoordigers, liet de deelnemers actief meedenken en doen en toonde de internettool www.zelfinspectie.nl.

Mevrouw dr. Marina A.W. Eckenhausen, hoofd Medisch Specialistische Zorg, Inspectie voor de gezondheidszorg - www.IGZ.nl – nam de deelnemers virtueel mee in het werk van de inspecteur gezondheidszorg.

Beoordeling inleidingen
De onderdelen van de bijeenkomst worden gewaardeerd met scores op een schaal 1-5. Van de 103 deelnemers zijn 70 evaluatieformulieren ontvangen met een beperkt aantal opmerkingen.

Mevrouw Els van der Heijden - de Wit:
Presentatie 4,1
Inhoud 4,3
Algemene waardering 4,2

 • Veel vragen tussendoor stellen veroorzaakt onrust, maar zorgen ook voor levendigheid
 • Mensen willen het verhaal van de inspecteur horen; de inleider kwam door de vele vragen niet echt in het verhaal. Dan is het beter om eerst presentatie af te maken en daarna ‘to the point’ op vragen ingaan. Persoonlijke vragen doorschuiven naar de pauze. Van de deelnemers mag worden verwacht dat zij hun vragen puntig stellen.

Mevrouw dr. Marina Eckenhausen:
Presentatie 4,1
Inhoud 4,2
Algemene waardering 4,1

 • Prima en leerzaam, helaas weinig informatie over VVT-instellingen
 • Ik had meer praktijkvoorbeelden willen horen. Wat oppervlakkig over eigen werkwijze van IGZ.

Algemene opmerkingen over de Ledenbijeenkomst:

 • Compliment voor deze dag! Bijeenkomst inhoudelijk erg interessant en relevant. Ga door met goede sprekers aantrekken
 • Fijn dat er in het middagprogramma een interactief gedeelte is.

Suggesties voor volgende Ledenbijeenkomsten

Onderwerpen:

 • Duurzaam inzetbaar versus dubbele vergrijzing
 • Beroepsprofiel V&V 2020.

Organisatie:

 • Veel heen en weer geloop van bezoekers maakt het rumoerig Graag halverwege korte pauze om daarna de aandacht erbij te kunnen houden. Reactie bestuur: doen wij!
 • Vooraf afspreken wie welk deel de microfoon bedient of microfoontjes op tafel Reactie bestuur: dank voor de tip! Microfoontjes op tafel kan niet maar een goede taakverdeling wel
 • Naamstickers gebruiken: het is moeilijk om mensen te vinden en te spreken uit Thuiszorg. Reactie bestuur: Het was deze keer ten onrechte nagelaten. Excuses. De volgende keer gebeurt dat wel!
 • Na de lunch eerder in de benen, want je zakt in al is de presentatie nog zo goed. Reactie bestuur: De ruimte in de lunchpauze voor onderling overleg/netwerken wordt door veel deelnemers juist zeer gewaardeerd. Wij zetten dat om die reden voort!

Hierbij tevens de presentaties.

Themadag 29-03-2017 LOMOZ.pdf 301.25 KB 29/03/2017 15:28:27
presentatie LOMOZ 30-03-2017.pdf 1.39 MB 29/03/2017 15:28:12

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.