• Zorg leert nog altijd niet van klachten

  De meeste zorgaanbieders hebben een klachtenfunctionaris en zijn aangesloten bij een geschillencommissie, maar echt leren van klachten is nog niet ingebakken. Dat blijkt uit de tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS.
 • Fysiotherapie voorwaardelijk vergoed voor reumapatiënten

  Patiënten die erg gehinderd worden door bepaalde vormen van reuma krijgen de komende vier jaar fysiotherapie vergoed. Dat heeft minister Bruno Burins (Medische Zorg) besloten op basis van advies door het Zorginstituut Nederland. In de tussentijd wordt onderzocht of zo'n behandeling inderdaad helpt.
 • Werknemers St Jansdal voeren ludieke actie voor betere cao

  'Ik wil je graag iets meegeven', staat op vakantiekaarten die personeel van St Jansdal haar bestuur donderdag gaat geven. Ze willen hiermee aandacht vragen voor een betere cao.
 • Bestuurder Van de Langenberg verlaat Mosae Zorggroep

  De raad van toezicht van de Mosae Zorggroep in Maastricht heeft in goed overleg met Bram van de Langenberg besloten zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hij was sinds april 2018 als bestuurder van Mosae Zorggroep werkzaam.
 • Bravis gebruikt 3D-prints voor voorlichting bij botbreuken

  Het Bravis ziekenhuis gebruikt een 3D-printer om patiënten voor te lichten over hun botbreuk. Artsen kunnen met een 3D-print beter inzichtelijk maken waar een breuk zit en waarom een behandeling gedaan wordt.
 • JKZ onderzoekt verschillen tussen gezonde en zieke kinderen

  Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), onderdeel van het HagaZiekenhuis, doet samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR) onderzoek naar de verschillen tussen zieke en gezonde kinderen.
 • ‎Verpleeghuis Malderburch onder verscherpt toezicht

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft verpleeghuis Malderburch in het Gelderse Malden voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de inspectie zijn er diverse tekortkomingen.
 • Ervaringsdeskundigen helpen wijkbewoners in de ggz

  In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Hiermee hopen ze het isolement van deze bewoners te verminderen en incidenten te voorkomen.
 • Ook Quli krijgt het MedMij-label

  Na het succesvol afronden van het kwalificatie- en acceptatietraject krijgt Quli als vijfde PGO het MedMij-label. Eerder kregen Dimpy, ivido, Selfcare en Medsafe het MedMij-label.
 • VWS krijgt nieuwe plaatsvervangend SG

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt binnenkort een nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal. Abigail Norville is met ingang van 1 oktober aangesteld.