Odyssee Medezeggenschap vindt dat een goed werkende OR een gedeelde verantwoordelijkheid is van medewerkers, ondernemingsraad en management.

Vanuit de visie van Odyssee Medezeggenschap betrekken wij alle stakeholders.
Wij verbinden mensen onderling en verbinden mensen met een organisatie. Dit doen wij met praktisch toepasbare oplossingen waarbij wij ons met trainingen, advies en coachingstrajecten richten op langdurige en blijvende gedragsveranderingen. 
• Eigenzinnig • Onafhankelijk • Verbindend
Voor meer info, surf naar: http://bit.ly/Odyssee_Medezeggenschap