Skip to main content

Uitnodiging LOMOZ-ledendag op woensdag 29 mei 2024

Uitnodiging en programma ledendag LOMOZ op woensdag 29 mei 2024.

Inloop vanaf 09.30 uur, programma van 10.00 tot 15.45 uur.
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.
------------------------------------
Beste leden van LOMOZ,
Op woensdag 29 mei 2024 hebben wij weer een mooi programma voor jullie klaar staan.
’s Morgens is er een plenaire bijeenkomst over sociale veiligheid in de zorg.
’s Middags kan er gekozen worden uit verschillende workshops.
Aanmelden kan alleen digitaal via de aanmeldknop in deze uitnodiging.
I.v.m. de meivakantie kan dat nu nog tot max. dinsdag 14 mei, 17 uur.

Namens elke ondernemingsraad (lid van LOMOZ) kunnen maximaal drie personen zonder verdere kosten deelnemen. Bij meer aanmeldingen per OR (zolang
er plaats is) moeten wij de kosten van de locatie, € 70,- per persoon, doorberekenen. De OR ontvangt daarvoor achteraf een rekening.

Er is een ruime keuze aan middagworkshops, maar het aantal deelnemers is niet altijd onbeperkt, dus vooral als je een sterke voorkeur hebt voor een bepaalde middag-workshop, wacht niet te lang en meld je snel aan.
Geen werkende inloggegevens meer? Klik op de knop: 'programma en aanmelden' en kies: nieuw account aanmaken. Dit kan zo nodig meerdere keren.
Voor alle andere vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

PROGRAMMA ledendag LOMOZ woensdag 29 mei 2024:
09.30 – 10.00: Ontvangst met koffie/thee-buffet
Tot 10.05: Inloop in de zaal en welkomstwoord door de LOMOZ-voorzitter
10.10 – 12.30: Plenair ochtenddeel:
Sociale veiligheid binnen de zorg en de rol van de OR
12.30 – 13.30: Lunchbuffet in het Zonheuvel-restaurant en netwerken
13.30 – 15.45: Eén van de vijf middagworkshops naar keuze
Om 15.45: Einde ledendag.

Programma en aanmelden

Uitnodiging en programma ledendag LOMOZ op woensdag 29 mei 2024.

Inloop vanaf 09.30 uur, programma van 10.00 tot 15.45 uur.
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.
------------------------------------
Beste leden van LOMOZ,
Op woensdag 29 mei 2024 hebben wij (vinden wij zelf) weer een mooi programma voor jullie klaar staan.
’s Morgens is er een plenaire bijeenkomst over sociale veiligheid in de zorg.
’s Middags kan er gekozen worden uit verschillende workshops.

Aanmelden kan alleen digitaal via de aanmeldknop in deze uitnodiging.
I.v.m. de reserveringen kan aanmelden max. tot donderdag 9 mei, 17 uur.
Geen inloggegevens meer bij de hand? Je kunt altijd direct een nieuw account aanmaken onder de knop onderaan “programma en aanmelden‘’.
Namens elke ondernemingsraad (lid van LOMOZ) kunnen maximaal drie personen zonder verdere kosten deelnemen. Bij meer aanmeldingen per OR (zolang er plaats is) moeten wij de kosten van de locatie, € 70,- per persoon, doorberekenen. De OR ontvangt daarvoor achteraf een rekening.

Er is een ruime keuze aan middagworkshops, maar het aantal deelnemers is niet altijd onbeperkt, dus vooral als je een sterke voorkeur hebt voor een bepaalde middag-workshop, wacht niet te lang en meld je snel aan.
Deelnemers krijgen een LOMOZ-cardcord, waarmee zij gedurende deze dag toegang krijgen tot de workshops en de lunch.
Wie dat wil kan daar ook een etiket met de eigen naam in doen.
De cardcords ontvangen wij aan het einde van de dag graag weer terug.
LOMOZ-bestuursleden zijn herkenbaar aan een cardcord met rode naamkaart. Spreek ons gerust aan met vragen, tops of tips.
Bij verhindering mag je je altijd laten vervangen door een collega.
Berichten van verhindering en dringende vragen stuur je naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Graag tot ziens op woensdag 29 mei 2024.

PROGRAMMA LOMOZ ledendag woensdag 29 mei 2024:
09.30 – 10.00: Ontvangst met koffie/thee-buffet
Tot 10.05: Inloop in de zaal en welkomstwoord door de LOMOZ-voorzitter
10.10 – 12.30: Plenair ochtenddeel:
Sociale veiligheid binnen de zorg en de rol van de OR
12.30 – 13.30: Lunchbuffet in het Zonheuvel-restaurant en netwerken
13.30 – 15.45: Eén van de vijf middagworkshops naar keuze
Om 15.45: Einde ledendag.
-----------------------------------------------------
Ochtendlezing - plenair (10.10 – 12.30 uur)
Sociale veiligheid binnen de zorg en de rol van de OR.

Ellen Leijdekkers en Mariska Pikaart - SBI-Formaat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp waarmee helaas velen van ons regelmatig mee te maken hebben.
Het komt overal voor en dus ook in de zorg en het kan iedereen in elke functie treffen. We kunnen ongewenst gedrag ondervinden van bezoekers, patiënten, collega’s, leidinggevenden of wie dan ook.
Dat kan gaan van vervelende opmerkingen, pesten of negeren en machts-misbruik, via (seksuele) intimidate tot gewelddadig gedrag en seksueel misbruik.

We kunnen vandaag met elkaar de symptomen verkennen en bespreken wat de rol van de OR kan zijn om dergelijk ongewenst gedrag om te buigen en zoveel mogelijk te voorkomen. We gaan in op onderzoeksgegevens (voor zover bekend binnen de zorg) en behandelen taak en rol van de verschillende partijen waarbij uitgebreid op de rol van de OR zal worden ingegaan.

Als je een voorbeeld van zo’n situatie of een specifieke vraag besproken wilt hebben, dan kun je , voor 15 mei a.s., een korte casus mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld als onderwerp: ‘’Sociale veiligheid 29 mei 2024’’.
Bespreking kan vervolgens, zoals je wilt: met naam en/of organisatie, maar het kan ook volledig anoniem behandeld worden. Vermeld dat in je mail.
Je contactgegevens blijven dan alleen bij het LOMOZ-bestuur bekend.

LUNCH (12.30 – 13.30 uur)
in het restaurant van Zonheuvel met tijd om te netwerken.

Middagworkshops (13.30 – 15.30 uur) Keuze uit:

Nr. B1 - Wandelworkshop.
Een wandeling om ideeën op te doen
door Servaas Beunk - MZOO Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De natuur is al bijna in zomertooi; en heerlijk jaargetij om ook deze keer nieuwe ideeën te laten ontluiken tijdens een wandeling over het mooie landgoed Zonheuvel.
Zo maken we, in gesprek met elkaar, nieuwe of betere plannen voor het OR-werk in aanloop naar de tweede helft van het jaar.
Tijdens de wandeling praat (en luister) je met wisselende partners over een aantal thema's, die samenhangen met jouw plek in de ORganisatie.
Hoewel we in dit jaargetijde veel kans op mooi weer hebben en het, volgens onze wandelcoach, altijd wandelweer is, is stevig schoeisel en zo nodig regenkleding wel aan te bevelen.

Nr. B2 - Een effectief overleg met de bestuurder
Agnes Nibbeling Training en advies - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het overleg met de bestuurder is een terugkerende uitdaging voor de ondernemingsraad. Het is een belangrijk moment. Soms is het puur een overleg over lopende zaken. Dan is het niet zo spannend. Soms is het ook het moment waarop de laatste punten rondom een advies of een instemming uitgediscussieerd moeten worden. Dan zit er meer lading op het overleg. Het overleg gaat dan verder dan vragen stellen. Vragen stellen heeft als doel informatie op te halen. Bij een overleg over een advies- of instemmingsaanvraag doe je meer dan alleen informatie ophalen. Je wilt ook invloed uitoefenen. Dat is immers medezeggenschap. Juist invloed uitoefenen is spannend. Want de ander kan daar met weerstand op reageren. De ander wil niet mee in wat jij voorstelt en heeft daar allerlei methoden voor. In deze workshop krijgt de ondernemingsraad inzicht in hoe weerstand eruit kan zien en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. Je krijgt handvatten om onaangedaan te blijven, dus niet onder de indruk te raken. En je krijgt inzicht in hoe de tegenspeler probeert invloed op jou uit te oefenen. Na afloop van deze workshop zit je anders, steviger, in het overleg.

Nr. B3 - Succesvol arbeidsknelpunten aanpakken, met de OR als aanjager.
Marius Stehouwer – CNV Academie - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Veel zorgaanbieders hebben een tekort aan vaste bezetting en door werkdruk is het personele verloop groot. Jonge medewerkers zijn lastig te vinden want de omvang van het aangeboden arbeidscontract is vaak onvoldoende aantrekkelijk. Ook is het ziekteverzuim hoog en moeten veel ZZP-ers worden ingehuurd, een dure operatie.
Zijn deze knelpunten verbonden met elkaar? Zijn oplossingen mogelijk? Hoe kan de OR bij de bestuurder het besef van urgentie aanwakkeren en het zoeken van oplossingen agenderen?
Deze workshop introduceert een OR die haar eigen analyse maakt en haar achterban actief betrekt bij het zoeken van oplossingen. Deze OR komt in de halfjaarlijkse overlegvergadering met de bestuurder tot gedegen afspraken om de arbeidsknelpunten succesvol aan te pakken.

Nr. B4 - Wie heeft de macht in de ondernemingsraad?
Liesbeth van Bakel of Irene Goor - Stavoor
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aansluitend bij de ochtendprogramma kijken we hoe macht en machtsmisbruik ook in de ondernemingsraad kan voorkomen. Want als dit speelt is er voor alle OR-leden en ambtelijk secretariaat een onveilige werksituatie gemaakt.
De ondernemingsraad is het meest zelfsturende team van de organisatie. Alle OR-leden horen gelijkwaardig te zijn. Maar is dat in de praktijk ook zo?
Wie heeft er macht in de OR? Machtsgebruik zorgt soms dat er op een bepaalde manier gewerkt wordt: sturend of misschien zelfs dwingend. Als het dwingend wordt, dan is er sprake van machtsmisbruik. Wanneer is het gebruik en wanneer wordt het misbruik? In deze workshop gaan we met elkaar het gesprek aan over macht en machtsmisbruik en zoeken we naar handvatten om dit bespreekbaar te maken.
Wat kun je doen als OR-lid, DB-lid of ambtelijk secretaris om dit aan te pakken als het speelt? Of zijn er ook manieren om te voorkomen dat het gebeurt?

Nr. B5 - Vroegtijdige betrokkenheid van de OR: een vloek of een zegen!
Rolf de Wilde – Zetje Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Veel OR-en willen in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid of beleidsvoornemens. Wat betekent deze vroegtijdige betrokkenheid voor de rol en de werkwijze van de OR en wat vraagt dit van de individuele OR-leden.
Op welke manier kunnen we onze achterban meenemen in een vroegtijdig stadium zonder onnodige onrust te veroorzaken?
In de workshop gaan we aan de slag met de do’s en dont’s, praktisch en interactief.
------------------------------------------------------------------