LOMOZ, de koepel van ondernemingsraden in de zorg, bestaat in 2020 40 jaar.
Op 18 maart. zouden we dit vieren door het organiseren van een jubileumconferentie op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Van de leden, sponsoren en netwerkrelaties verwachtten wij 250 tot 300 deelnemers.
Helaas hebben wij moeten besluiten om de jubileumconferentie uit te stellen naar het najaar van 2020 in verband met de Covid-19 problematiek.

Het was een moeilijk besluit; het bestuur is ruim een jaar bezig geweest met de voorbereiding van het congres.
Ons besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:
In de eerste plaats onze verantwoordelijkheid om geen bijdrage te geven aan verdere verspreiding van het virus onder medewerkers die in de zorg werkzaam zijn.
In de tweede plaats omdat nu al ziekenhuizen hun medewerkers oproepen om niet naar congressen te gaan.
In de derde plaats vreest LOMOZ dat leden -terecht- hun eigen keuzes maken en weg blijven en willen we graag het jubileum vieren met een afvaardiging van alle bij onze vereniging aangesloten leden.

Ons streven is om het hele event te verplaatsen naar 25 november 2020. Daartoe zullen wij contact opnemen met de locatie, de sprekers en andere betrokkenen bij het jubileumcongres.