Beste leden en lezers,

Terwijl velen van jullie (en ook sommigen van ons, LOMOZ-bestuursleden) meer dan ooit bewonderenswaardige prestaties leveren in jullie organisaties, proberen wij een passend programma voor onze leden te maken voor de rest van 2020.
We zijn wat bekomen van de schrik, dat we de geplande jubileumviering op 18 maart 2020 niet hebben kunnen laten doorgaan. Het was erg jammer, maar er gebeuren nu wel ergere dingen rondom het virus, dat de wereld rondgaat en dat ook hier roet in het eten gooide.
Dank voor jullie begripvolle en bemoedigende reacties op het uitstel..‍

Ledendagen, gepland voor 2020‍

Gelukkig is het geen afstel, maar hopen wij op woensdag 25 november 2020 alsnog hetzelfde mooie programma te kunnen presenteren op dezelfde mooie locatie, het landgoed Zonheuvel in Doorn. Dus zet die datum wel in je agenda.

Ook voor eerder in het jaar stonden twee ledendagen op het programma, op de woensdagen 10 juni en 16 september 2020.
We moeten de ontwikkelingen rond het COVID-19-virus afwachten, maar we moeten er rekening mee houden, dat wij ook op 10 juni nog niet een ledendag kunnen organiseren. Waarschijnlijk hebben jullie op dat moment ook nog wel wat anders aan je hoofd.
Het thema voor 10 juni zou zijn; ‘Zet je OR in z’n kracht’ en ieder zou twee workshops hebben kunnen kiezen, die door onze sponsoren worden aangeboden.
Dat zal nu dus hoogstwaarschijnlijk ook niet kunnen doorgaan.
We zijn als bestuur in overleg met elkaar en met de sponsoren over hoe we dit het beste kunnen compenseren en toch zoveel mogelijk voor onze leden kunnen betekenen.
Wij denken om te beginnen na over het aanbieden van e-learning, webinars, informatie delen via onze sociale media etc. De eerste webinars, gratis of voor een vriendenprijs, vinden jullie al op onze facebookpagina.
Meer informatie over deze zaken kunnen jullie in de loop van april verwachten.

Algemene ledenvergadering (ALV) op 17 april 2020 (alleen digitaal)

Nu hebben jullie, naast de ledendagen, ook twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) van ons te verwachten; vergaderingen, waarin de jaarstukken worden behandeld en door jullie moeten worden goedgekeurd. Daarna houden we dan gewoonlijk ook een beleidsmiddag, waarin we, samen met de aanwezige leden, de wensen en plannen voor de komende maanden bespreken.
De eerstvolgende ALV + beleidsmiddag was gepland voor vrijdag 17 april 2020, maar dan kunnen wij nog niet bijeenkomen. De informatie delen kan natuurlijk wel. Daarom zijn onderstaande documenten hier te vinden op onze nieuwe website:

- Agenda Algemene Ledenvergadering 17 april 2020 (met toelichting en ruimte om te reageren).
- Verslag Algemene Ledenvergadering 8 november 2019
- Jaarverslag LOMOZ 2019
- Balans en jaarrekening 2019
- Verslag kascommissie over 2019

Wie eigen exemplaren per mail wil ontvangen, kan ons daarom vragen (zie de agenda). Van wie zwijgt, nemen wij aan, dat die akkoord is met de stukken en daarmee het bestuur decharge verleent over het jaar 2019.‍

Algemene ledenvergaderingen ook voortaan digitaal?‍

Als het digitaal beschikbaar stellen van deze stukken ons allen goed gevalt, stellen wij voor de algemene ledenvergaderingen voortaan zo te doen. Zijn jullie daarmee akkoord? We zien jullie dan alsnog 4 x per jaar op onze ledendagen en álle vragen, suggesties, op- en aanmerkingen en ook complimenten, kun je natuurlijk altijd kwijt op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een keer een deel van een bestuursvergadering bijwonen, is, na overleg, ook altijd mogelijk.

Bestuurszaken

Helaas is onze voorzitter Annelies Wouters, kort na haar aantreden, ongelukkig ten val gekomen en daardoor een tijd uitgeschakeld.
Wij hebben regelmatig contact met haar en wensen haar ook hier een voorspoedig herstel.
De voorzitterstaken worden voorlopig waargenomen door vicevoorzitter Francisca Tanis.

Op de jubileumdag zouden wij ook afscheid nemen van drie bestuursleden:
onze inmiddels oud-voorzitter Ingrid Meijer, Marja Bosch-Harmelink, die jarenlang bestuurslid van LOMOZ was en Ina Bonestroo, LOMOZ-bestuurslid sinds eind 2018.
Een feestelijk afscheid zal alsnog volgen, maar wij danken bij deze de ex-bestuursleden alvast zeer voor hun belangrijke bijdrage aan de groei en bloei van LOMOZ.

Binnen het bestuur bestaan op het ogenblik twee vacatures. We zijn al in gesprek met één mogelijke kandidaat, maar we zoeken er twee. Het gaat om een vrijwilligersfunctie met een ruime vergoeding voor je kosten. Op de website onder ‘bestuur’ vind je meer info (doorscrollen naar de vacature). Of mail voor informatie naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De afgelopen maanden is er voor de bestuursleden weinig tijd geweest om bijeenkomsten van netwerkorganisaties bij te wonen. Daarover nu dus ook geen informatie. We hopen de leerzame en nuttige contacten in betere tijden weer te kunnen oppakken.

Website

Deze nieuwsbrief en de jaarstukken zijn ook terug te vinden op onze vernieuwde website,

Tot slot:

Blijf gezond, zorg, behalve voor je patiënten, ook goed zo goed mogelijk voor jezelf en elkaar.

Tot ziens in betere tijden in Doorn!

Een hartelijke groet van het LOMOZ-bestuur