OR-Ondersteuning biedt hulp op diverse terreinen:

De beste match tussen ambtelijk secretaris en OR. 
Samen met u werken we continue aan de verdere professionalisering van de medezeggenschap, in de breedste zin van het woord. Professionalisering door nauwe samenwerking met diverse partnes in het OR-vak. Ook korte lijnen met onze opdrachtgevers…
Uw verkiezingen, onze zorg!

Verkiezingen voor de PVT, OR, OC, GOR. Een wederkerend en tijdrovend traject waar 100% nauwkeurigheid noodzakelijk is! Verkiezingen OR biedt u de mogelijkheid om het totale verkiezingstraject of delen hiervan uit te besteden.
Dé wegwijzer naar uw OR-trainer of adviseur!

Op deze zoek en beoordelingssite kunt u gericht zoeken op specialisatie, doorklikken naar de verschillende websites van trainers en adviseurs en de beoordelingen lezen van collega OR-leden en ambtelijk seretarissen.