Annelies Wouters..   Voorzitter
Francisca Tanis   Vice-voorzitter
Corien de Kloe   (Ambtelijk) secretaris
Janneke de Geus   Vice-secretaris
Gabriëla Wallner   Penningmeester
Marja den Hollander   Bestuurslid
Wilma van Dam   Bestuurslid
Vacature (blijft open i.v.m. corona)    

 

Bestuursvergadering

Elke maand is er een bestuursvergadering op Campus Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 3941 EP Doorn, van 10.00 tot  14.00 uur. Een week voor aanvang van de vergadering worden de agenda en het verslag doorgemaild naar de bestuursleden. Agendapunten komen uit de vorige vergadering of worden door bestuursleden of leden van LOMOZ aangeleverd. Het verslag wordt door het secretariaat gemaakt. Die maakt samen met de voorzitter de agenda voor de volgende bestuursvergadering. Tijdens de bestuursvergadering worden afspraken gemaakt en taken voor individuele bestuursleden vastgesteld. De reiskosten worden vergoed door LOMOZ.

Nieuwsbrief

Ongeveer tweemaandelijks wordt een nieuwsbrief opgesteld en als emailbericht naar de leden en andere belangstellenden voor LOMOZ gestuurd. Daarin staat het programma voor de komende Ledenbijeenkomst met uitleg van de onderwerpen die daar aan de orde komen, de sprekers en eventuele links naar achtergrondinformatie. Daardoor zijn deelnemers goed voorbereid op de Ledenbijeenkomst. In de nieuwsbrief worden ook evaluaties van de Ledenbijeenkomsten verstuurd en de presentaties van de sprekers.

Website

Op de website wordt informatie over de vereniging, de leden en het bestuur vermeld. Tevens wordt er verslag gedaan van de activiteiten van LOMOZ en van andere actualiteiten.

Email

Als er bij LOMOZ vragen binnen komen van leden worden die door het bestuur beantwoord.

Adviezen

Leden vragen regelmatig advies aan LOMOZ. Ook die worden door het bestuur beantwoord.

Ledenbijeenkomsten

Elke Ledenbijeenkomst wordt afgesloten met het uitreiken van evaluatieformulieren aan de deelnemers. De opmerkingen worden gebruikt om het functioneren van LOMOZ te verbeteren. Daarnaast worden suggesties voor komende Ledenbijeenkomsten gebruikt om programma’s op te stellen en sprekers uit te nodigen. De organisatie van de Ledenbijeenkomst is in handen van het bestuur; de behandeling van de onderwerpen is de verantwoordelijkheid van de sprekers.
Tijdens de Ledenbijeenkomst verzorgt 'Zonheuvel' een prima lunch en is er in de pauze tijd voor onderling overleg van de deelnemers.

Aandachtsgebieden

Leden van LOMOZ zijn afkomstig uit sectoren met de volgende Cao’s:
 • Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
 • Geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg (GGZ)
 • Verstandelijke gehandicaptenzorg (VGN)
 • Ziekenhuizen (NVZ)

Leden van instellingen met een andere Cao in Zorg & Welzijn zijn ook van harte welkom.

Wat wordt van bestuursleden verwacht:

 • Actief betrokken bij de medezeggenschap door een Ondernemingsraad in een instelling voor Zorg & Welzijn
 • Enthousiasme, de wil en drive om het LOMOZ op de kaart te zetten
 • Tijd om uitvoering te geven aan de afspraken en ideeën die we hebben
 • Mee opbouwen van een netwerk waaruit LOMOZ kan putten voor sprekers of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan LOMOZ
 • Bestuurslid zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend! De leden rekenen op je inzet en het nakomen van je beloften
 • Bereid zijn om eenmaal per maand naar de bestuursvergadering in Nieuwegein te komen, je hierop voor te bereiden en een bijdrage te leveren
 • Bereid zijn het aandachtsgebied van een medebestuurder over te nemen bij vakantie/ziekte

Innovatief, creatief en bestuurlijk een duizendpoot? Klinkt prachtig maar is niet realistisch. Wij vragen of je je taak en de verantwoordelijkheid waar wilt maken. Denk aan het dagelijks bestuur van je eigen Ondernemingsraad. Het bestuurslidmaatschap van LOMOZ gaat misschien net een tandje verder, maar is goed te doen. Hoeveel tijd dit zal gaan kosten van een bestuurslid heeft te maken met de verdeling van taken en hoeveel tijd je te besteden krijgt van je werkgever.