Op de foto van links naar rechts: Wilma, Annelies, Jamie, Franca, Janneke, Corien, (Francisca - inmiddels afgetreden als bestuurslid)

Annelies Wouters..   Voorzitter
vacature   Vice-voorzitter
Corien de Kloe   (Ambtelijk) secretaris
Janneke de Geus   Penningmeester
Wilma van Dam   Bestuurslid
Franca Kerstens Bestuurslid
Jamie Schaap   Bestuurslid

 

Bestuursvergadering

Het bestuur van LOMOZ bestaat uit vrijwilligers; (oud-)collega's met veel kennis van- en een warm hart voor de medezeggenschap in de sectoren Zorg & Welzijn.
LOMOZ heeft geen mensen in dienst; alles wordt gedaan door de bestuursleden zelf.
Elke maand is er een bestuursvergadering op Campus Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 3941 EP Doorn, op vrijdagen van 10.00 tot  ong. 14.00 uur, met een goed verzorgde lunch.
Een week voor aanvang van de vergadering worden de agenda en het verslag doorgemaild aan de bestuursleden. Agendapunten komen uit de vorige vergadering of worden door bestuursleden of leden van LOMOZ aangeleverd. Het verslag wordt door het secretariaat gemaakt. Die maakt samen met de voorzitter de agenda voor de volgende bestuursvergadering. Tijdens de bestuursvergadering worden afspraken gemaakt en taken voor individuele bestuursleden vastgesteld. De reiskosten worden vergoed door LOMOZ.
In coronatijd zijn we eraan gewend geraakt soms ook digitaal (via Zoom of Teams) te vergaderen. 

Ledenbijeenkomsten

Vier keer per jaar organiseert LOMOZ een ledendag, altijd op een woensdag (de favoriete dag van een meerderheid van de leden).
In coronatijd deden we dat digitaal, daarna hopelijk weer vooral op locatie op Zonheuvel.
Ongeveer 6 weken van tevoren gaat de uitnodiging met het programma uit aan de leden, waarna daarvoor kan worden ingeschreven.
In de uitnodiging staat het programma met uitleg van de onderwerpen die daar aan de orde komen, de sprekers en eventuele links naar achtergrondinformatie.
Daardoor kunnen deelnemers zich goed voorbereiden op de Ledenbijeenkomst. Soms zijn er sprekers voor de plenaire bijeenkomst, vaak kan er ook gekozen worden uit verschillende workshops.
Tijdens de ledenbijeenkomst verzorgt 'Zonheuvel' een prima lunch en is er in de pauze tijd voor onderling overleg van de deelnemers.

Website

Op de website wordt informatie over de vereniging, de leden en het bestuur vermeld. Tevens wordt er verslag gedaan van de activiteiten van LOMOZ en van andere actualiteiten.

Email

Als er bij LOMOZ vragen binnen komen van leden worden die door het bestuur beantwoord.

Adviezen

Leden vragen regelmatig advies aan LOMOZ. Ook die worden door het bestuur beantwoord.

Leden van LOMOZ zijn afkomstig uit sectoren met de volgende CAO’s:
 • Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
 • Geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg (GGZ)
 • Verstandelijke gehandicaptenzorg (VGN)
 • Ziekenhuizen (NVZ)

Leden van instellingen met een andere CAO in Zorg & Welzijn zijn ook van harte welkom.

Wat wordt van bestuursleden verwacht:

 • Actief betrokken bij de medezeggenschap door een Ondernemingsraad in een instelling voor Zorg & Welzijn
 • Een 'hands on' mentaliteit, enthousiasme, de wil en de drive om LOMOZ op de kaart te zetten
 • Tijd om uitvoering te geven aan de afspraken en ideeën die we hebben, soms ook buiten werktijd
 • Tenminste een gemiddelde digitale vaardigheid.
 • Mee uitbouwen van een netwerk waaruit LOMOZ kan putten voor sprekers of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan LOMOZ
 • Bestuurslid zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend! De leden rekenen op je inzet en het nakomen van je beloften
 • Bereid zijn om eenmaal per maand naar de bestuursvergadering in Doorn te komen (of digitaal deel te nemen), je hierop voor te bereiden en een bijdrage te leveren
 • Deelnemen aan de vier ledendagen op de locatie Zonheuvel (tenzij een enkele keer met goede reden verhinderd).
 • Bereid zijn het aandachtsgebied van een medebestuurder over te nemen bij vakantie/ziekte.

Innovatief, creatief en bestuurlijk een duizendpoot? Klinkt prachtig maar is niet realistisch. Wij vragen of je je taak en de verantwoordelijkheid waar wilt maken. Denk aan het dagelijks bestuur van je eigen Ondernemingsraad. Het bestuurslidmaatschap van LOMOZ gaat een tandje verder, maar is, als deel van een enthousiast team, goed te doen. Hoeveel tijd dit zal gaan kosten is niet precies vast te stellen en heeft te maken met de verdeling van taken, je eigen wensen en talenten en misschien ook of je hiervoor tijd krijgt van je werkgever.

Vrijwilligersvergoeding

De vereniging LOMOZ.org is laatste jaren enorm gegroeid en het bestuurswerk is dus ook flink toegenomen, in uren en in kwalitatieve inzet.
Daarom is inmiddels afgesproken, dat actieve LOMOZ-bestuursleden een vrijwilligersvergoeding zullen ontvangen.
Bij maximale inzet van gekozen bestuursleden is dat ong. € 85,- per maand. Het bedrag wordt per half jaar uitgekeerd.
Tijdens een eventuele kennismakingsperiode worden ook aan kandidaat-bestuursleden (reis-)kosten vergoed.

Bestuursleden worden gekozen door de leden in de algemene ledenvergadering. Als er niet meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen, worden alle kandidaten geacht te zijn gekozen.

Interesse, aanmelden als kandidaat of eerst nog wat meer informatie? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We horen graag van je!