… Een half leven lang...

ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad in een Rotterdams ziekenhuis.
... na pensionering een blijvend warme belangstelling voor medezeggenschap en werknemersbelangen
.… blijft op de hoogte van de actualiteit, o.a. door contact met OR-leden en als vakbondsconsulent voor FNV Zorg & Welzijn.
… wil graag nog een tijd blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de medezeggenschap.
… daarom met veel plezier secretaris van het bestuur van LOMOZ.org.
… hoopt jullie nog vaak op de ledendagen te ontmoeten.