Sinds 1997 ben ik werkzaam...

 in Máxima Medisch Centrum een topklinisch ziekenhuis met locaties in Eindhoven en Veldhoven. Ik ben opgeleid als diëtist en mijn werkzaamheden hebben zich in die periode met name gericht op diabeteszorg en
kinderen. In 2008 ben ik lid geworden van de ondernemingsraad en vanaf 2010 gekozen als vrijgesteld voorzitter. In deze jaren heeft medezeggenschap me dusdanig geboeid waardoor ik het besluit nam er mijn werk van te maken. Sinds 2016 werk ik als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap in dezelfde organisatie.
Nu ik na een aantal jaren in deze functie mijn plek heb gevonden wil ik me inzetten voor medezeggenschap op landelijk niveau. Als bestuurslid wil ik een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten en ontwikkelen van medezeggenschap,
kennis delen en leden van ondernemingsraden ondersteunen bij het uitoefenen van hun rol. LOMOZ kan gebruik maken van de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in de MZ-wereld.