Sinds 1989 was ik als gespecialiseerd...

verpleegkundige werkzaam in academische- topklinische- en streekziekenhuizen door heel Nederland.
Mijn ervaringen in de medezeggenschap gaan terug tot aan 2003 en sindsdien al ben ik in contact met LOMOZ.
Door een carrièreswitch in 2016 werd ik ambtelijk secretaris en medezeggenschaps-professional voor de ondernemingsraad van Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Als bestuurslid en penningmeester van LOMOZ wil ik bijdragen aan een “hedendaagse kijk op medezeggenschap” en neem er graag de LOMOZ-leden in mee.

Gabriela Wallner, penningmeester en algemeen bestuurslid
ambtelijk secretaris OR Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk