Geboren in 1959, gepensioneerd,

wonende in Rijpwetering (gemeente Kaag en Braassem)
Ik heb gewerkt als mantelzorgadviseur bij Eva, een onderdeel van de VVT organisatie ActiVite.
Tot half 2018 ben ik lid geweest van de OR van ActiVite. En met 16 jaar OR lidmaatschap heb ik veel ervaring met alle boeiende aspecten van de medezeggenschap. 
Als OR lid van ActiVite heb ik met regelmaat de ledenbijeenkomsten van de LOMOZ bezocht. Ik heb deze dagen altijd als heel informatief ervaren, de thema’s waren altijd interessant en ook het netwerken met andere organisaties waren voor mij erg belangrijk. 
De reden dat ik me inzet als bestuurslid is mijn betrokkenheid bij- en interesse in de medezeggenschap. Verder ben ik vanaf 1981 werkzaam in de zorg en ik heb dus veel belangrijke veranderingen in zorgland meegemaakt. Vanuit deze brede ervaring denkt ik een belangrijke bijdrage te kunnen leveren binnen het bestuur van de LOMOZ.