De themadag, met als thema "Solidariteit en kostenbeheersing - jou ook een zORg? bestond uit twee thema's:
1. "Behoud solidariteit in de zorg vraagt om samenwerking en vertrouwen!" 
2. "Doorzie de financiën".

 Bij afwezigheid van de voorzitter heet Herman Jongbloed, vice-voorzitter, de aanwezigen hartelijk welkom.
De themadag wordt voor geïnteresseerden. voorafgegaan door de Algemene ledenvergadering. 

De themadag, met als thema "Solidariteit en kostenbeheersing - jou ook een zORg? bestond uit twee thema's:
1. "Behoud solidariteit in de zorg vraagt om samenwerking en vertrouwen!" door Jeroen Crasborn, senioradviseur Zorgstrategie Achmea Divisie Zorg & Gezondheid. 
2. "Doorzie de financiën". door Paul van der Priem, Adjunctdirecteur SBI Beheer B.V. 

Het Verslag Algemene Ledenvergadering, de evaluatie van de themadag en de presentatie vind je hieronder.