Governancedraait om de verhouding tussen diverse lagen in de zorg, waaronder het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Het is een belangrijk onderwerp, dat van de medezeggenschap nogal eens onvoldoende aandacht krijgt. Vandaag hoopt LOMOZ, met drie belangwekkende sprekers jullie kennis over governance kunnen vergroten, zodat je OR daarmee zinvol aan de slag kan gaan


- Het begrip ‘governance’ en het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad - door Connie Tanis, adviseur bij het Nationaal Register www.nationaalregister.nl/team/connie-tanis#.VyICX49OKUk
- Het belang van het contact tussen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad - door Sophia Geelkerken, secretaris Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. www.ser.nl/nl/themas/or-en-medezeggenschap.aspx
- Voordracht in workshopvorm over ‘De Gouden Driehoek’, het contact tussen de verschillende lagen in een organisatie, het bestuur, de medezeggenschap en de toezichthouder - door Arthur Hol, programmadirecteur en docent bij de Governance University.
www.governanceuniversity.nl/Programma-managers/49/Mr-drs-Arthur-Hol Partner / advocaat De Koning Vergouwen advocaten Adviseur Nieuw Organiseren. www.hrmcollege.nl en www.nieuworganiseren.nu

160622 Presentatie_NR LOMOZ OR.pdf 641.58 KB 18/07/2016 11:11:15
160622 Evaluatieverslag LB juni.pdf 243.77 KB 18/07/2016 11:52:06