Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 27 september 2017

De Ledenbijeenkomst is bezocht door 87 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst heeft een evaluatie plaats gevonden van de programmaonderdelen. In deze notitie daarvan kort verslag. De genoemde beoordelingen zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal en 5 is uitstekend.

Programma Themadag: "Professional in the lead"

Persoonlijk leiderschap, wat is dat en hoe ontwikkel je dat en wat betekent dat voor (mede)zeggenschap/OR-leden.
Tijdens themabijeenkomsten van LOMOZ worden programmaonderdelen door inleiders onder hun eigen verantwoordelijkheid verzorgd. De inleiders hebben zich ingespannen om een kwalitatief hoogstaand programma te presenteren voor het thema 'Professional in the lead'.

De gebruikte presentatie zijn op onze website vermeld www.lomoz.org

Ochtendprogramma door dr. Shaun Cardiff

Dr. Shaun Cardiff is programmaleider professionele ontwikkeling, lectoraat Persoonsgerichte en evidence based praktijkvoering in zorg en welzijn bij Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid te Eindhoven.
In 2014 promoveerde hij op het onderwerp ‘Persoonsgericht Leiderschap’. Samen met (hiërarchische en niet-hiërarchische) verpleegkundige leiders in een ziekenhuis ontwikkelde hij een raamwerk voor verpleegkundig leiderschap op het microniveau. De focus van leiders ligt op empowerment van verpleegkundigen en verzorgenden in plaats van controle en beheersing.
Nu de wereld van managers krimpt met het vervangen van een middenkader door zelfsturende/organiserende teams, wordt het begrip leiderschap steeds vaker gebruikt in relatie tot verpleegkunde en verzorging: "Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer leiderschap tonen". Het rolt gemakkelijk uit de mond van velen, evenals de bijvoeglijke naamwoorden die er aan gekoppeld worden, zoals coachend, inspirerend, mindfull leiderschap. Maar wat is leiderschap, en wat betekent het voor de huidige zorgcontext?

Beoordeling:
4,4 Presentatie
4,3 Inhoud
4,3 Algemeen

Middagprogramma door Susanty Nap en Patrick Hüngens van sponsor MZ Services

MZ Services is een sponsor van LOMOZ en geeft voor het middagprogramma een workshop dat aansluit op het ochtendprogramma. MZ Services gelooft dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan een beter functionerende organisatie. Daarom bevorderen zij de samenwerking tussen de medezeggenschapsraad en het management. MZ Services brengt organisaties verder met afgestemde diensten op het gebied van medezeggenschap. Hun kernwaarden daarbij zijn samenwerken, echtheid en resultaatgericht.
Zij maken duidelijk wat het betekent voor de medezeggenschap om een organisatie met persoonlijk leiderschap te hebben en wat je daarvoor moet organiseren en afspreken met medewerkers en bestuur.

Beoordeling:
4,2 Presentatie
4,1 Inhoud
4,2 Algemeen

Opmerkingen over deze Themabijeenkomst

 • Goed georganiseerd, afwisselend en inspirerend, meer tijd was fijner geweest, fijne leerzame dag, handvatten voor OR-werk gekregen, complimenten voor voorzitterschap door LOMOZ-bestuur, Middaggedeelte was duidelijk en herkenbaar, interactie was fijn ook al door inbreng vanuit verschillende branches
 • Mooie filmpjes van Matthieu Weggeman, theoretische onderbouwing bij Shaun Cardiff had meer diepgang mogen hebben
 • Veel tekst op sheets, ik heb liever inbreng van sprekers/deskundigen dan meningen van deelnemers. Tempo soms te laag door veel ingaan op vragen.

Suggesties voor volgende Themabijeenkomsten

 • Bezuinigingen in de zorg, regeringsbeleid, rol zorgverzekeraars
 • Shaun Cardiff en/of Matthieu Weggeman voor verdere verdieping uitnodigen, praktijkcasussen delen, instrumenten om OR-standpunten kracht bij te zetten, andere vormen van shared governance
 • Netwerken versterken: andere organisaties leren kennen, leren van elkaars OR-werk, problemen en oplossingen
 • Duurzame inzetbaarheid, generatiepact
 • Zelfsturende teams: voor- en nadelen
 • Onderhandelen, communicatie afstemmen op andere partij, effectief vergaderen
 • Leiderschap vanuit antropologische blik (Jitske Kramer, Daniëlle Braun).

Over de accommodatie

 • Zoals al eerder gevraagd: graag vegetarische soep en snacks. Reactie bestuur LOMOZ: dat is eerder geregeld en nu aan de aandacht ontsnapt
 • Dienbladen i.p.v. bordjes Reactie bestuur LOMOZ: is beleid van de accommodatie en niet door LOMOZ te veranderen. Dus gewoon wat vaker heen en weer lopen. De afstanden zijn het niet.

 

170927 Professional in the lead.pdf 364.82 KB 20/10/2017 11:24:37