De themadag had een hoofdthema: Zorgen na het Zorgakkoord' 
Het middagprogramma bestond uit forumdiscussies per zorgbranche én een lezing/workshop over pensioen bij reorganisatie en fusie


De themadag wordt gestart met een inleidende lezing verzorgd door Annelies Berende, bestuurslid van LOMOZ. Zij bespreekt met ons de bedoeling van het Zorgakkoord en toekomstscenario’s van betaalbare, solidaire en innovatieve zorg met kansen en dilemma’s die hiermee samenhangen.

Daarna is er onderling overleg waarin wordt besproken wat deze informatie betekent voor onze branche, onze organisatie en de ondernemingsraad. Wat willen we vanmiddag zeker bespreken met de afgevaardigden van onze zorgbranches?

Het middagprogramma bestond uit de volgende onderdelen:

De onderwerpen die we ’s morgens voorbereid hebben worden in de vorm van een forumdiscussie besproken met:
voor de VVT: Aad Koster, directeur branchevereniging ActiZ
voor de NVZ: Hans van der Schoot, voorzitter Raad van Bestuur OLVG/SLAZ
voor de GGZ: Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland 

De dag werd besloten met de lezing/workshop “Pensioen bij reorganisaties en fusie”, verzorgd door Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief.

 

Evaluatie themadag juni 2015.pdf 363.64 KB 14/09/2015 16:44:42
PPT Zorgen na het Zorgakkoord.pdf 600.25 KB 18/09/2015 01:56:31